Navabpalem (NBM) Railway Station

PUSHPULL Train

RGDA-BZA Passenger Train

COA-BZA-GNT Train

BZA-RJY Passenger Train

COA-TPTY Passenger Train

BZA-VSKP-PAS Train

VSKP-BZA-PAS Train

TPTY-COA Passenger Train

EE Passenger Train

COA Passenger Train

PUSHPULL Train

BZA-RGDA Passenger Train

Nearby Railway Stations
Maram Palli (MRPL) Kaldhari (KLDI) Tadepalli Gu (TDD) Nidadavolu Junction (NDD) Tanuku (TNKU) Badampudi (BPY) Brahmana Gud (BMGM) Relangi (RLG) Attili (AL) Unguturu (VGT)