Nagbhir Junction (NABN) Railway Station

NAB-ITR Passenger Train

NAB ITR Passenger Train

ITR-NAB Passenger Train

NAB-ITR Passenger Train

ITR-NAB Passenger Train

NAB-ITR Passenger Train

ITR NAB Passenger Train

ITR-NAB Passenger Train

Nearby Railway Stations
Nagbhir (NAB) Mindala (MWG) Kirmiti Mend (KMMD) Talodi (TUD) Tempa (TEP) Bramhpuri (BMP) Bhuyar (BHRH) Alewahi (AWH) Wadsa (WSA) Bhiwapur (BWV)