Mirzapali (MZL) Railway Station

MBNR-MZL Passenger Train

HYB-PBN Passenger Train

ADB TPTY KRI Train

NED-HYB Passenger Train

MZL-KCG Passenger Train

NZB-KCG Passenger Train

MMR Passenger Train

BDHN-MBNR Passenger Train

KCG-NZB Passenger Train

KCG AK Express Train

KCG NRKR Train

MED Passenger Train

BDHN-MZL Passenger Train

KCG-NZB Passenger Train

CSMT SC DEVA Train

SC CSMT DEVA Train

MZL-BDHN Passenger Train

NED Passenger Train

NZB-KCG Passenger Train

NRKR KCG Train

AK KCG Express Train

KCG-BDHN Passenger Train

MMR-KCG- Passenger Train

KCG-NZB Train

NZB-KCG Passenger Train

TPTY ADB KRI Train

Nearby Railway Stations
Shankapur Halt (SNPH) Chegunta (CGTA) Wadiaram (WDR) Akanapet (AKE) Masaipet (ME) Machavaram (MCVM) Bhiknur (BKU) Tippapur Halt (THPR) Talmadla (TMD) Palatpotaram (PAPM)