Mysore Junction (MYS) Railway Station

SUR MYS GOLG Train

UBL MYS HAMP Train

MYS HWH Superfast Train

HWH MYS SF Express Train

SBC-MYS Passenger Train

SWARNA JAYAN Train

MYS-CMNR Passenger Train

MYS SNSI Express Train

CAN KAWR SBC Train

MYS-SBC Passenger Train

SNSI MYS Express Train

AII MYS Express Train

MYS TLGP Intercity Train

MYS UBL Daily Train

SHARAVATI Express Train

MYS SBC CHAM Train

KAVERI Express Train

DWR MYSORE Express Train

MYS-ASK Passenger Train

MYS-CMNR Passenger Train

BAGMATI Express Train

MYS BSB BI Weekly Train

TLGP MYS Express Train

MYS YPR Express Train

MAS MYS Express Train

MYS-YPR Passenger Train

MV MYSORE Express Train

MYS-NTW Passenger Train

CMNR-SBC FAS Train

ASK-MYS Passenger Train

TN MYS Express Train

MYS-SMET Passenger Train

MYS JP SF Express Train

NTW-MYS Passenger Train

TIPU Express Train

CMNR-MYS Passenger Train

MYS-CMNR Passenger Train

SBC-MYS Passenger Train

MAS MYS SHAT Train

MYS-TLGP Passenger Train

SBC MYS RAJY Train

MYS BGK BASA Train

BGK MYS BASA Train

MYS MAS SHAT Train

MYS SBC RAJY Train

SMET-MYS Passenger Train

MYS-SBC Passenger Train

MYS-CMNR Passenger Train

MAYILADUTARA Train

JP MYS SF Express Train

MYS SUR GOLG Train

YPR MYS Express Train

SMET-MYS Passenger Train

TIPPU Express Train

MYS-ASK Passenger Train

AJMER Express Train

CMNR-MYS Train

SBC-CMNR FAS Train

MYS UBL HAMP Train

MYS TLGP Express Train

CMNR-MYS Passenger Train

YPR-MYS Passenger Train

MYS MAS Express Train

SWARNA JAYAN Train

MYS MAS KAVE Train

UBL MYS Daily Train

CHAMUNDI Express Train

ASK-MYS Passenger Train

SHARAVATHI Express Train

TLGP MYS Intercity Train

SBC-MYS Passenger Train

MYS DHARWAD Train

CMNR-MYS Passenger Train

SBC CAN KAWR Train

BAGMATI Express Train

MYS-SBC Passenger Train

Nearby Railway Stations
Chamarajapur (CMJ) Ashokapuram (AP) Naganahalli (NHY) Belagula (BLGA) Kadakola (KDO) Krishnarajsa (KJS) Tandavapura (TXM) Srirangapatt (S) Sujatapuram (SJPM) Kallur Yedah (KLYH)