Mowad (MWAD) Railway Station

NRKR KCG Train

NAVI NRKR Passenger Train

NRKR BSL Passenger Train

BSL-NRKR Passenger Train

NRKR NAVI Passenger Train

KCG NRKR Train

Nearby Railway Stations
Tinkheda (TNH) Narkher (NRKR) Pusla (PUSA) Darimeta (DDMT) Pandhurna (PAR) Kalambha (KLBA) Warud Orange (WOC) Varud (VADR) Teegaon (TEO) Ghundankhapa (GDKP)