Laul (LAUL) Railway Station

NZB PVR Passenger Train

PVR NZB Passenger Train

MRJ KWV Passenger Train

KWV MRJ Passenger Train

PRLI MRJ Passenger Train

Nearby Railway Stations
Kurduvadi Junction (KWV) Wadsinge (WDS) Modlimb (MLB) Madha (MA) Kem (KEM) Vakav (WKA) Malikpeth (MKPT) Jeur (JEUR) Mohol (MO) Barshi (BTW)