Kovvur (KVR) Railway Station

VSKP-MTM Passenger Train

BZA-RGDA Passenger Train

RGDA-BZA Passenger Train

MTM-VSKP Passenger Train

PURI TPTY Express Train

BSP TPTY Express Train

PUSHPULL Train

Passenger Train

SC COA GOWTA Train

TPTY VSKP TI Train

COA-BZA-GNT Train

CGL COA CIRC Train

NS Passenger Train

BZA-RJY Passenger Train

Passenger Train

COA-TPTY Passenger Train

ALLEPY DHANB Train

VSKP GNT SIM Train

BZA-VSKP-PAS Train

Passenger Train

GNT VSKP SIM Train

DHANBAD AL Train

VSKP-BZA-PAS Train

COA CGL CIRC Train

RJY Passenger Train

VSKP TPTY TI Train

EE Passenger Train

TPTY-COA Passenger Train

COA Passenger Train

PUSHPULL Train

COA SC GOWTA Train

Passenger Train

TPTY PURI Express Train

TPTY BSP Express Train

Nearby Railway Stations
Pasivedala (PSDA) Godavri (GVN) Chagallu (CU) Rajahmundry (RJY) Brahmana Gud (BMGM) Nidadavolu Junction (NDD) Kesavaram Halt (KSVM) Kaldhari (KLDI) Maram Palli (MRPL) Dwarapudi (DWP)