Dhuri Junction (DUI) Railway Station

KLK BME Express Train

BARMER KLK Train

JU HW Special Train

DEE BKN Express Train

BKN DEE Express Train

DLI PTK Express Train

DUI BTI Passenger Train

PTK DLI Express Train

HSR ASR Passenger Train

DHURI SSA Passenger Train

CAPE SVDK HI Train

KOTA SVDK Weekly Train

MAQ SVDK NAV Train

MAS SVDK AND Train

JBP SVDK Express Train

AJMER ASR Express Train

DUI BTI Passenger Train

SVDK MAQ NAV Train

SVDK CAPE HI Train

FKA DLI Express Train

JHL LDH Passenger Train

SVDK KOTA Weekly Train

SVDK JBP Express Train

SVDK MAS AND Train

LDH HSR Passenger Train

UMB SGNR Intercity Train

JAT BTI Express Train

SGNR HW Express Train

HSR LDH Passenger Train

UMB SGNR Passenger Train

BTI UMB Passenger Train

NDLS LDH SHA Train

LUDHINA HISA Train

AMRITSAR Express Train

SDLP LDH Passenger Train

ASR CSMT Express Train

JAT SGNR Express Train

UMB - BTI Passenger Train

VIVEK Express Train

LDH HSR Passenger Train

SGNR UMB Passenger Train

SIRSA LUDHI Train

LDH NDLS SHA Train

VIVEK Express Train

SGNR UMB Intercity Train

NED ASR Superfast Train

UMB DUI Passenger Train

SGNR NED Express Train

ASR NED Superfast Train

NED SGNR Express Train

LDH HSR Passenger Train

SGNR JAT Express Train

HW SGNR Express Train

DLI FKA Express Train

BTI UMB Passenger Train

HISAR LUDHIN Train

LUDHINA JHL Train

DUI JHL HSR Train

ASR AII Express Train

BTI DUI Passenger Train

HW JU Special Train

ASR HSR Passenger Train

BTI JAT Express Train

Nearby Railway Stations
Bahadur Sing (BSS) Kaulseri (KLSX) Himmatana (HMI) Alal (ALAL) Sangrur (SAG) Chhintanwala (CTW) Malerkotla (MET) Sekha (SEQ) Bharur Halt (BZ) Kup (KUP)