Chiheru (CEU) Railway Station

JUC-UMB Passenger Train

HSR ASR Passenger Train

JJJ-JUC Dmu Train

JJJ JUC Passenger Train

LDH-ASR Memu Train

JJJ-JUC Dmu Train

JUC-JJJ Dmu Train

ASR-LDH Memu Train

JUC JJJ Passenger Train

UMB-JUC Passenger Train

JJJ-JUC Dmu Train

LDH-JUC Dmu Train

Nearby Railway Stations
Sansarpur (SNRR) Phagwara Junction (PGW) Bolinna Doab (BLND) Suchipind Halt (SCPD) Pandori (PNDR) Jalindri (JNRI) Jalandhar Cant (JRC) Jalandhar City (JUC) Mandhali (MYE) D.a.v. Colle (DAVJ)