Bhogpur Sirw (BPRS) Railway Station

PTK-JUC Dmu Train

PTK-JUC Dmu Train

PTK JUC Passenger Train

JAT ADI Express Train

ADI JAT Express Train

JUC PTK Passenger Train

PTK-JUC Dmu Train

PTK-JUC Dmu Train

Nearby Railway Stations
Bhogpur (BOP) Cholang (CGH) Kala Bakra (KKL) Sham Chauras (SCQ) Alawal Pur (AWL) Alawalpur Id (AIH) Tanda Urmar (TDO) Khurdpur (KUPR) Nasrala (NAS) Kartarpur (KRE)