Bibinagar (BN) Railway Station

NS HYB Express Train

TPTY SC NARA Train

PUSHPULL Train

FM-BHONGIR Memu Train

MRGA-KCG Demu Train

MUGR-SC FAST Train

BHONGIR-FM Memu Train

BPQ SC BHAGY Train

KCG-MRGA Demu Train

PUSHPULL Train

SC-RAL Passenger Train

FM-JANGAON Train

RAL-SC Passenger Train

SC BPQ BHAGY Train

PUSHPULL Train

JANGOAN-FM Memu Train

SC TPTY NARA Train

SC-MUGR FAST Train

PUSHPULL Train

MRGA-KCG Demu Train

KCG-MRGA Demu Train

HYB NS Express Train

KCG RAL Passenger Train

Nearby Railway Stations
Bhongir (BG) Ghatkesar (GT) Nagireddipal (NRDP) Raigir Halt (RAG) Rama Chandra (RCP) Charlapalli (CHZ) Wangapalli (WP) Medchal (MED) Mallapur (MLP) Maula Ali (MLY)