Bramhpuri (BMP) Railway Station

WSA - CAF Passenger Train

BPQ - G Passenger Train

G - BPQ Passenger Train

CAF - G Passenger Train

G- BPQ Demu Train

BPQ - G Passenger Train

G - BPQ Passenger Train

BPQ-G Demu Train

Nearby Railway Stations
Kirmiti Mend (KMMD) Wadsa (WSA) Mindala (MWG) Nagbhir Junction (NABN) Arun Nagar (ARNG) Nagbhir (NAB) Talodi (TUD) Tempa (TEP) Bhuyar (BHRH) Alewahi (AWH)