Bodhan (BDHN) Railway Station

BDHN-MBNR Passenger Train

Passenger Train

BDHN-MZL Passenger Train

MZL-BDHN Passenger Train

Passenger Train

KCG-BDHN Passenger Train

Nearby Railway Stations
Jankampet Junction (JKM) Navipet (NVT) Mailaram (MWY) Nizamabad (NZB) Khatgaon (KHTG) Hind (HIND) Basar (BSX) Dharmabad (DAB) Karkheli (KEK) Ghanpur (GNP)