Arabagatta (ABGT) Railway Station

YPR BGM TATK Train

BGM YPR TATK Train

ASK-UBL Passenger Train

UBL-SBC Passenger Train

SBC-UBL Passenger Train

UBL-ASK Passenger Train

Nearby Railway Stations
Hosdurga Road (HSD) Nulenuru (NLNR) Chikjajur Junction (JRU) Holalkere (HLK) Chikkadavadi (CKVD) Shivani (SHV) Mayakonda (MYK) Banavar (BVR) Ajampur (AJP) Kodaganur (KAG)