Arabagatta (ABGT) Railway Station

YPR BGM TATK Train

BGM YPR TATK Train

ASK-UBL Passenger Train

UBL-SBC Passenger Train

SBC-UBL Passenger Train

UBL-ASK Passenger Train

Nearby Railway Stations
Hosdurga Road (HSD) Nulenuru (NLNR) Shivani (SHV) Holalkere (HLK) Ajampur (AJP) Chikjajur Junction (JRU) Chikkadavadi (CKVD) Nagavangala (NVF) Sivapur (SPV) Kornahalli (KRNH)